Chiméra 3D
Česky English
3d okruh

Pravidla okruhu

Střelec je povinen

 • Uhradit stanovený poplatek.(viz ceník a způsob úhrady)
 • Zapsat se do knihy návštěv (Platí i pro držitele ročních karet.)
 • Střelec se musí při střelbě dotýkat kolíku, střelba z míst mimo vyznačenou metu je z hlediska bezpečnosti nepřípustná.
 1. Červený kolík – kladkové luky
 2. Modrý kolík - všechny ostatní luky (dospělí)
 3. Bílý kolík – děti a mládež do 15ti let
 • Střelec může střílet vícekrát na jeden terč pouze v případě že jej mine, respektive přípustný je pouze jeden zásah na každé zvíře !
 • Střelec se musí vždy držet vyznačené trasy. Pokud se střelec rozhodne předčasně ukončit střelbu a loveckou stezku opustit, musí ji vždy dojít do konce ve směru trasy.
 • Střelec je povinnen udržovat pořádek na trase.
 • Používat pouze terčové hroty !!!

Ostatní pravidla a ustanovení

 • Vstup osobám mladším 18ti let je povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • V areálu je povoleno střílet pouze luky a kušemi, všechny ostatní zbraně jsou zakázány.
 • Luk smí být natahován pouze na metě ve směru terče a vždy maximálně do výšky terče.
 • Psi musejí být vždy na vodítku.
 • V areálu se mohou objevit lidé z okolních firem proto je zapotřebí mít to na zřeteli.
 • Každý ze střelců je osobně zodpovědný za bezpečnost svého konání v areálu a nese veškerou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobené jiným osobám.
 • Svým podpisem v knize návštěv každý ze střelců stvrzuje, že byl s těmito pravidly obeznámen a zavazuje se k jejich dodržování.